Přejít k obsahu


RF paket sniffer

Citace:
ŠALOM, R., KAŠPAR, P. RF paket sniffer. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: RF Packet Sniffer
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Radek Šalom , Ing. et Ing. Petr Kašpar Ph.D.
Abstrakt CZ: Paket sniffer je určen pro zachytávání paketů a analýzu senzorové bezdrátové sítě pracující na frekvenci 868MHz. Je použita fyzická vrstva mikrokontroléru CC430 of firmy Texas Instruments. Data z paket snifferu jsou přenášena skrze USB port do PC, kde jsou v reálném čase vizualizována a ukládána pro další analýzu.
Abstrakt EN: Packet sniffer is intended for packet capturing and analysis of sensor wireless network operating at frequency 868MHz. The physical layer of CC430 microcontroller from the Texas Instruments company is used. Data from the packet sniffer are transferred to the personal computer, are visualized in a real-time and stored for a further analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička