Přejít k obsahu


Senzory a akční členy kolejového simulátoru

Citace:
KOSTURIK, K., KŘIVKA, J., ELIS, L., ŽAHOUR, J., GEORGIEV, V. Senzory a akční členy kolejového simulátoru. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sensors and actuators of the rail simulator.
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Kamil Kosturik Ph.D. , Ing. Jindřich Křivka , Ing. Luděk Elis , Ing. Jiří Žahour , Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
Abstrakt CZ: Pro železniční simulátor byly vyvinut přestavník, který je vybaven senzory polohy KTIR0511S. Motor v přestavníku je buzen pomocí plného mostu, který mění smysl napětí ?24 V. Každý přestavník obsahuje dva optické senzory krajních poloh táhla, tím je zajištěna spolehlivá zpětná vazba o poloze výhybky. Dále byly vyvinuty návěstidla přímo pro tuto aplikaci, návrh byl optimalizován pro spolehlivé přečtení signalizace z obrazu kamery umístěné v modelu vlaku. Návěstidla i přestavníky byly vytištěny na 3D tiskárně.
Abstrakt EN: For the rail simulator was developed the turnout and the railway signals. For detecting the position of turnout is used the optical limit sensors KTIR0511S, these sensors are monitoring the unused end of the rod with hook. For handling turnout is used a DC motor designed for power level of 24 volts. Terminals will be throwing a turnout by changing the polarity of the voltage at the motor. Were developed railway signals. The main requirement is the railway signal to be reliably recognizable on the online stream video from cameras in the train vehicles. Turnouts and railway signals were printed in 3D Printer.
Klíčová slova

Zpět

Patička