Přejít k obsahu


Jenišovice (okr. Písek) - Výzkum zaniklé středověké vesnice na základě prostorové distribuce keramiky

Citace:
ČAPEK, L., MALINA, O., RYTÍŘ, L. Jenišovice (okr. Písek) - Výzkum zaniklé středověké vesnice na základě prostorové distribuce keramiky. Archeologické výzkumu v jižních Čechách, 2013, roč. 26, č. 1, s. 183-205. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jenišovice (dist. Písek) - Archaeological research of deserted medieval village based on spatial distribution of pottery
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek , Mgr. Ondřej Malina , Mgr. Ladislav Rytíř ,
Abstrakt CZ: Studie se zabývá sídelní a prostorovou transformací zaniklé středověké vesnice Jenišovice (okr. Písek) ve 13. - 16. století na základě výsledů povrchových sběrů a analýzy rozptylu a distribuce středověké keramiky v prostředí geografických informačních systémů (GIS).
Abstrakt EN: The study is focused on settlement and spatial transformation of deserted medieval village Jenišovice (dist. Písek) in 13th. - 16th. century based on the result of surface collection and analysis of variance and distribution of medieval pottery in GIS.
Klíčová slova

Zpět

Patička