Přejít k obsahu


Software pro zobrazování multimediálních materiálů na platformě Linux

Citace:
FIALA, P. Software pro zobrazování multimediálních materiálů na platformě Linux. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for presentation of multimedia content on Linux platform
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Fiala ,
Abstrakt CZ: Software je určen pro prezentaci multimediálních materiálů na platformě s výkonným embedded procesorem využívající jádro ARM a s operačním systémem Linux. Je určen přednostně pro Zobrazovač síťově sdílených prezentačních materiálů vyvinutý na Fakultě elektrotechnické v Plzni. Software tvoří ucelený soubor BASH skriptů, které zabezpečují obsluhu celého prezentačního systému. Multimediální data jsou pravidelně aktualizována, jednotlivé zobrazovače si udržují strukturu svých dat dle obsahu na serveru. Je možné prezentovat obrázky (s možností zvukového doprovodu),video nebo textové informace. Software zabezpečuje aktivaci resp. deaktivaci LCD panelů z/do pohotovostního režimu přes HDMI CEC příkazy nebo přes infračervené rozhraní v předem zadanou hodinu a den. Software dále zabezpečuje obsluhu GPIO portů a hodin réalného času.
Abstrakt EN: Software is intended for presentation of multimedia content on powerful ARM embedded processor with Linux operating system. It is preferably designed for the Network Distributed Presentation Multimedia Display developed at the Faculty of Electrical Engineering in Pilsen. Software forms indivisible unit of BASH language scripts which provide handling of the presentation system. Multimedia materials are regularly updated; each display unit maintains the structure of their data according to the server content. It is possible to present pictures (with sound background), movies or pure text information. Software provides control for activation or deactivation of LCD panels from/to stand-by mode using HDMI CEC commands or Infra-Red interface at a predetermined time and day. Software also maintains operation of GPIO ports and real-time clock.
Klíčová slova

Zpět

Patička