Přejít k obsahu


Entrance test from mathematics at the University of West Bohemia

Citace:
FRIESL, M., ŠEDIVÁ, B., TOMICZEK, P. Entrance test from mathematics at the University of West Bohemia. In Aplimat 2013 : 12th conference on applied mathematics : proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2013. s. "P28-1"-"P28-10". ISBN: 978-80-227-3865-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Entrance test from mathematics at the University of West Bohemia
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Mgr. Michal Friesl Ph.D. , RNDr. Blanka Šedivá Ph.D. , RNDr. Petr Tomiczek CSc.
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku představujeme vstupní test z matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni. Tento test se koná každoročně od roku 2006. Nejprve vstupní test popíšeme a shrneme celkové výsledky studentů. Dále porovnáme získané údaje o vstupních matematických znalostech studenta s následnými výsledky studenta dosaženými v průběhu jeho studia. Vyšetříme souvislost mezi výsledky vstupního testu s úspěšností studia matematických předmětů zahrnutých v prvním ročníku.
Abstrakt EN: In this paper we present the entrance test from the mathematics at the University of West Bohemia. This test is held annually since 2006. Firstly we describe the entrance test and summarize the aggregate results of students. Secondly we compare the obtained data about input mathematical knowledge of a student with subsequent student outcomes achieved in the course of his/her studies. We relate the results of the entrance test to successful completion of mathematical subjects included in the first year of study.
Klíčová slova

Zpět

Patička