Přejít k obsahu


Limity antropologie dětství. Případ "dětství" v sociálně vyloučené lokalitě

Citace:
FATKOVÁ, G. Limity antropologie dětství. Případ "dětství" v sociálně vyloučené lokalitě. Lidé města, 2013, roč. 15, č. 1, s. 27-47. ISSN: 1212-8112
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The limits of anthropology of childhoods. The case of childhood in socially excluded locality
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková ,
Abstrakt CZ: Cílem této studie je seznámit české čtenáře se subdisciplínou - antropologie dětství. Případ "dětství" v sociálně vyloučeném prostředí otevírá diskuzi nad epistemologickými bariérami, které musí terénní výzkumník překoávat, pokud chce zachytit dětskou emickou perspektivu. Zaměříme se zde také na otázku, jak je "dětství" v sociálně vyloučené lokalitě konceptualizováno. Pokusíme se zde nabídnout de-esencializovaný pohled na dětsví jako fenomén a popsat jeho neustále střety s očekáváními ve výukovém procesu. Jako teoretické východisko zde použijeme Berger-Luckmanův koncept sociální konstrukce. Obraz "dětství" v sociálně vyloučené lokalitě bude pak srovnáván s pedagogickým diskurzem, který doposud výhradně formoval uvažování o dětech a dětství.
Abstrakt EN: The aim of this study is to acquaint Czech readers with an often unmentioned sub-discipline of anthropology. This case study of "childhood" in the situation of social exclusion should open discussion on the epistemological barriers that the fieldworker faces when he wants an insight into the child's emic perspective. The main question that the study focuses on is how "childhood" is conceptualised in socially excluded localities. We will try to show a de-essentialised look at childhood as a phenomenon and its clash with the educational system. We will analyse socially excluded "childhood" using Berger's and Luckman's concept of social constructivism and Granovetter's concept of strong and weak ties. The result will be linked with pedagogical discourse, which, until now, entirely formed the way of thinking about children and childhood.
Klíčová slova

Zpět

Patička