Přejít k obsahu


Jazyk jako obraz: McGinnová a Sellars o Wittgensteinově Tractatu

Citace:
DACH, S. Jazyk jako obraz: McGinnová a Sellars o Wittgensteinově Tractatu. Filosofický časopis, 2014, roč. 62, č. 5, s. 725-743. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Language as a picture: McGinn and Sellars on Witttgenstein's Tractatus
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Mgr. Stefanie Dach
Abstrakt CZ: Studie se zabývá interpretací Tractatu a obrazové teorie raného Wittgensteina z pozice antimetafyzického čtení M. McGinnové a z pozice W. Sellarse. Analyzuji interpretaci McGinnové a potíže, které jí způsobuje snaha o ne-minimalistický výklad Wittgensteinovy obrazové teorie. Výklad McGinnové poté stavím do kontrastu se Sellarsem, který na rozdíl od většiny ostatních interpretů čte Wittgensteinovu obrazovou teorii radikálně nominalisticky a neklade důraz na celkovou konzistenci Tractatu. Ukazuji, že jeho přístup umožňuje zachovat některé zajímavé vhledy McGinnové, přičemž se zároveň vyhýbá problémům jejího výkladu. Sellarsovo čtení by proto záměrům McGinnové mohlo posloužit lépe než její vlastní, ačkoliv vyžaduje, abychom se vzdali některých klíčových tezí Tractatu. Zároveň by nás mohl vést k přehodnocení relevance Tractatu pro současné filosofické debaty.
Abstrakt EN: My text deals with the interpretation of Wittgenstein's Tractatus and his picture theory of language from the point of view of M. McGinn and W. Sellars. I analyse McGinn's interpretation and the difficulties caused to it by her attempt at a non-minimalist reading of Wittgenstein's picture theory. Then I contrast her interpretation with Sellars's approach who unlike most interpreters gives the picture theory a radically nominalistic reading and does not emphasize the overall consistency of the Tractatus. I show that his approach enables us to retain some of McGinn's insights while at the same time avoiding its problems. Sellars's reading might therefore serve McGinn's intentions better than her own, although it forces us to drop some of the main tractarian doctrines. Simultaneously it might lead us to reevaluate the salience of the Tractatus for cotemporary philosophical debates.
Klíčová slova

Zpět

Patička