Přejít k obsahu


Výkonový měřící zesilovač 10 Hz ? 250 kHz

Citace:
KAVALÍR, T., KINDL, V. Výkonový měřící zesilovač 10 Hz ? 250 kHz. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measuring amplifier 10 Hz - 250 kHz
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zařízení je určeno především pro oblast měřící techniky, kde umožňuje zesílit signál z NF generátoru na dostatečnou výkonovou úroveň. Celé zařízení včetně chladícího systému je dimenzován na trvalý výstupní výkon 10 W (krátkodobě 20 W) do odporové zátěže 4 - 16 ohmů v celém kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 250 kHz. Při návrhu bylo použito obvodového simulátoru, s jehož pomocí byly určeny podstatné parametry a bylo ověřeno, že zařízení je realizovatelné a dostatečně stabilní. Následně byl vytvořen funkční prototyp, u kterého byly odměřeny dosažitelné parametry. Při vývoji se vycházelo z výkonového operačního zesilovače LM 3886T, jehož speciální zapojení zaručuje dostatečnou šířku pásma, která je klasickou diskrétní technologií obtížně realizována. Byla provedena úprava zpětnovazebních a kompenzačních obvodů, pro zajištění dostatečné stability i při komplexní zátěži
Abstrakt EN: The device is designed primarily for measurement technique, which allows to amplify the signal from NF generator at a sufficient power level. The entire device including the cooling system is designed for continuous output power of 10 W (20 W in the short term) into a resistive load 4 to 16 ohms over the frequency range of 10 Hz to 250 kHz. The device is based on a power operational amplifier LM 3886T, which special involvement ensures sufficient bandwidth that is difficult to classical discrete technologies implemented. Adjustment was applied to the feedback and correction circuits, to ensure sufficient stability even at complex load.
Klíčová slova

Zpět

Patička