Přejít k obsahu


The attitudes of Czech managers to implementation of diversity management into practice,

Citace:
EGER, L., EGEROVÁ, D. The attitudes of Czech managers to implementation of diversity management into practice,. Actual Problems of Economics, 2013, roč. 149, č. 11, s. 322-331. ISSN: 1993-6788
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The attitudes of Czech managers to implementation of diversity management into practice,
Rok vydání: 2013
Autoři: doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , PaedDr. Dana Egerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Diverzity management je relativně novým konceptem a novou oblastí rozvoje lidských zdrojů v České republice. Koncept diversity managementu se stal důležitým tématem zejména po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004. Článek prezentuje výstupy studie zaměřené na kompetence manažerů pro řízení diverzity. Jsou zde také uvedeny dvě případové studie dokumentující úspěšnou implementaci politiky diverzity v mezinárodních společnostech.
Abstrakt EN: Diversity management is a relatively new concept and a new area of HR management in the Czech Republic. The concept of diversity management has been topical for the Czech Republic namely after it joined the European Union in 2004. The paper presents the findings of the study focused on managers competencies in managing diversity. It is also presents two case studies as the example of successful implementation of diversity policy in international company.
Klíčová slova

Zpět

Patička