Přejít k obsahu


Hluk trakčního pohonu - přehled řešení používaných ve světě

Citace:
JANDA, M., KRONEISL, M. Hluk trakčního pohonu - přehled řešení používaných ve světě. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013. 20 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Noise of traction drive - overview of the solutions used in the world
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D. , Bc. Michal Kroneisl
Abstrakt CZ: Zpráva shrnuje publikované metody snižování hluku pohonu pomocí úprav modulačního algoritmu, zejména na bázi změn modulační frekvence. Dále jsou zde uvedeny psychoakustické veličiny využitelné prohodnocení příjemnosti zvuku.
Abstrakt EN: The report summarizes the published methods of drive noise reduction by modifying the modulation algorithm, mainly based on changes of modulation frequency. Furthermore, there are psychoacoustic quantities useful for sound pleasantness evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička