Přejít k obsahu


Několik poznámek k whistleblowingu z pohledu soukromého práva

Citace:
DVOŘÁK, T. Několik poznámek k whistleblowingu z pohledu soukromého práva. In Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 39-45. ISBN: 978-80-7478-393-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some remarks on whistleblowing from perspective of private law
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento referát se zabývá některými soukromoprávními aspekty whistleblowingu, zejména právními i jinými riziky, jež se s případnou činností whistleblowera mohou pojit. Právní řád ČR dnes přitom nemá žádnou zvláštní úpravu, jež by tyto související otázky jakýmkoliv zvláštním způsobem upravovala.
Abstrakt EN: This paper deals with some private aspects of whistleblowing, especially legal an other risks that are possible with the activities of whistleblowers can govern. The legal order of the Czech Republic today is of no special treatment to these and related questions in any particular way the rules.
Klíčová slova

Zpět

Patička