Přejít k obsahu


K některým interferenčním jevům bilingválních jedinců v současné době

Citace:
SVOBODOVÁ, J. K některým interferenčním jevům bilingválních jedinců v současné době. In Cizí jazyky IX : Rusko: země - jazyk - kultura. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 107-120. ISBN: 978-80-261-0303-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The phenomenom of interference of bilingual individuals in these age
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Stať je věnována interferenčním jevům u bilingválních jedinců. Nastiňuje základní projevy interference při studiu ruštiny a příčiny vzniku chyb u českých studentů-ruštinářů v současné době. Pozornost je rovněž věnována obdobným interferenčním chybám ruských rodilých mluvčích v češtině. S použitím excerpce a nahrávek je dokládán jihozápadočeský dialekt v jejich mluvě. S kritickými poznámkami je analyzována učebnice "Ruština - školní kurz gramatiky" (překlad z polštiny, vydavatelství INFOA, 2011).
Abstrakt EN: The article concerns the phenomenon of interference of bilingual individuals. It outlines the basic manifestations of interference when studying Russian and the causes of mistakes of Czech students of Russian at present. Attention is also given to similar interference errors of Russian native speakers in the Czech language. The Southwestern dialect of Czech in their speech is documented with the use of excerpts and recordings in this paper. The textbook "Russian - grammar school course" (translation from Polish, publisher INFOA, 2011) is analyzed with critical notes.
Klíčová slova

Zpět

Patička