Přejít k obsahu


J. Dobrovskij i A.Ja. Puchmajer: otnošenije k russkomu jazyku

Citace:
SVOBODOVÁ, J. J. Dobrovskij i A.Ja. Puchmajer: otnošenije k russkomu jazyku. In Aktual´nyje problemy kommunikacii i kul´tury-15 : sbornik naučných trudov rossijskich i zarubežnych učenych. Moskva-Pjatigorsk: Pjatigorskij gosudarstvennyj lingvističeskij universitet, 2013. s. 19-29. ISBN: 978-5-4220-0138-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: J. Dobrovsky and A.J. Puchmajer´s relation to Russian
Rok vydání: 2013
Místo konání: Moskva-Pjatigorsk
Název zdroje: Pjatigorskij gosudarstvennyj lingvističeskij universitet
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Dobrovský dokazuje ve svých německy psaných publikacích své přesvědčení, že znalost ruštiny je součástí slavistického vzdělání. Je považován za znalce staroruských letopisů, pozornost věnuje rovněž mluvené ruštině, systematicky si všímá rozdílu mezi oběma slovanskými jazyky. O své cestě do Švédska a Ruska uveřejnuje cestopis Literarische Nachrichten von einer auf Veranlassung der Böhmischen Gesellschaft im Jahre 1792 unternommenen Reise nach Schweden und Russland, je autorem komentované části k petrohradskému mnohojazyčnému slovníku (Glossarium comparativum totius orbis) a rovněž kritických poznámek k němu pod názvem Vergleichung der Russischen und Bőhmischen Sprache (1796). Ve stati je kritickému rozboru podrobena učebnice ruštiny J.Dobrovského Neues Hilfsmittel die russische Sprache leichter zu vestehen, vorzűglich fűr Böhmen, zum Theile auch fűr Deutsche. Selbst fűr Russen, die sich den Böhmen verständlich machen wollen. Ein zweckmä?iger Auszug aus Heyms Russischer Sprachlehre. Součástí zmíněné publikace jsou vícejazyčné slovníčky, k přepisu příkladů, týkajících se výslovnosti nebo přízvuku autor používá výhradně latinku. Dobrovský je znám také jako autor podrobné předmluvy k Puchmajerově ruské mluvnici. Z hlediska odborného i praktického představují rusistické práce v díle J.Dobrovského významné místo. A.J.Puchmajer ve snaze sblížit slovanské národy, překládal do češtiny např. ódy Cheraskova, v r.1805 vydal Pravopis rusko-český, pro jehož zpracování je typický určitý kompromis mezi cyrilicí a latinkou. Autor přitom předkládá praktický návod k přepisu a porozumění ruskému textu.
Abstrakt EN: Puchmajer, led by his efforts to bring the Slavonic nations close together, translated, besides others, the ode sof the Russian poet Cheraskov into Czech. He Publisher in 1805 Pravopis rusko-český (Russian-Czech Spelling Dictionary), attempting to make a compromise between Cyrillic and Latin alphabets. He gave instruction on how to write a Czech text in Russian script and understand it. In 1820, after many years of hard work, Puchmajer ´s grammar of Russian was Publisher in German lunguage under the Name Lehrgebaude der russischen Sprache. Nach dem Lehrgebaude der böhmischen Sprache des Hrn. Abbé Dobrovský. The work considers not only the morphological and syntactical systém of Russian but also pays attention to the phonetics and creation of words. In spite of some inaccuracies (grammar is demonstrated in the Old Churých Slavonic language instead of Russian, incorrect examples appeared under the influence of Ukrainian and Czech] it is a notable work of those times, including in its preface a rich source of information concerning Russian dictionaries and text books Publisher in various countries up to that time.
Klíčová slova

Zpět

Patička