Přejít k obsahu


Multiplexor měřících signálů

Citace:
LINHART, R., STEINER, F., BLECHA, T., RENDL, K., WIRTH, V. Multiplexor měřících signálů. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Test Signal Multiplexer
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Richard Linhart Ph.D. , Doc. Ing. František Steiner Ph.D. , Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Ing. Karel Rendl , Ing. Václav Wirth ,
Abstrakt CZ: Multiplexor je využíván pro stavbu rozsáhlejších měřících systémů multimediálních jednotek, kde se cesta signálů mezi měřícími přístroji a měřeným objektem často mění. Skládá se ze tří částí, z části výkonové a zatěžovací, vybavené měřením napětí a proudů, z části rádiové, pro všechna standardní měření na rozhlasových přijímačích a z části pro zvukové signály, která se využívá k testování reproduktorových výstupů a externích zvukových vstupů. Všechny funkce jsou ovládány a testovány přes standardní příkazové rozhraní, podobné jako u jiné měřící techniky. Řídící počítač měřícího systému je připojen přes USB port, který je dále interně rozdělen na několik sběrnic UART s rozdílnými napěťovými úrovněmi. Tyto sběrnice mohou být rovněž využity pro komunikaci s měřeným objektem.
Abstrakt EN: The multiplexer is used for building more complex test systems for testing multimedia units, where the signal path between test equipment and device under test has to be changed frequently. There are three sections, the DC power and load section with voltage and current measurement, the radio frequency section for all standard tasks on broadcast radio receivers and the audio signal section which is used for testing speaker outputs and audio signal inputs. All the features are controlled and tested via standard command interface, similar as at another test equipment. The control computer of the test system is connected via USB port, which is also internally converted to several UART buses with different voltage levels. All that UARTS can be also used for communication with DUT.
Klíčová slova

Zpět

Patička