Přejít k obsahu


Význam Desatera pro evropskou civilizaci

Citace:
FUNDA, O. Význam Desatera pro evropskou civilizaci. Křesťanská revue, 2013, roč. 80, č. 4, s. 6-9. ISSN: 0023-4613
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The importance of Ten Commandments for European civilization
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: I když Desatero nebylo ani v křesťanské éře v Evropě dodržováno, vytvářelo podloží společenského vědomí, co platí jako normální, co je normou. Toto vědomí se pak zpětně promítalo do lidských postojů a jednání.
Abstrakt EN: Although the Ten Commandments was not even in the Christian era in Europe observed, created a backgrounh of social consciousness, what counts as normal, what is the norm. This consciousness is in turn reflected in human attitudes and behavior.
Klíčová slova

Zpět

Patička