Přejít k obsahu


Evropa a mýtus o Kristu

Citace:
FUNDA, O. Evropa a mýtus o Kristu. Literární noviny, 2013, roč. 24, č. 13, s. 10-11. ISSN: 1210-0021
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Europe and the myth of Christ
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Křesťanství odkazuje Evropě Ježíšův příběh, jeho poselství žít pro druhé a antropologii mýtu o Kristu, že zdrojem proměny lidského života je zkušenost být přijat, zkušenost odpuštění.
Abstrakt EN: Christianity refers Europe the story of Jesus, his message to live for others and anthropology of myth of Christ, taht the source of transformation of human life is the experience of being adopted, the experience of forgiveness.
Klíčová slova

Zpět

Patička