Přejít k obsahu


Kocovina z křesťanské civilizace

Citace:
FUNDA, O. Kocovina z křesťanské civilizace. Literární noviny, 2013, č. 51-52/2013, s. 37-38. ISSN: 1210-0021
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The hangover from Christian civilization
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Morální deficit české, ale i evropské společnosti vykládají někdy křesťané ztrátou víry v Boha. Problém, domnívá se autor, je třeba rozmotávat z opačného konce. Zkušenost, že Bůh v dějinách nejedná, tak jako jedná v biblických dějinách, přivedla moderního člověka k frustraci z křesťanské civilizace. Jen nepatrná vrstva dokázala proti této kocovině postavit střízlivou alternativu pozitivního humanismu, zde a nyní, bez potřeby garance posledního smyslu.
Abstrakt EN: Moral deficit Czech, but also European society interpret Christians sometimes as the loss of faith in God. The author believes that the problem should be viewed from the opposite end. The experience, that there is not God in history, as it is in biblical history, led modern human to the frustration of Christian civilization. Only few people are able to oppose this hangover with alternative positive humanism, here and now, without the need for low final sense.
Klíčová slova

Zpět

Patička