Přejít k obsahu


Teorie společenských smluv. Analýza vybraných novověkých konceptů

Citace:
NAXERA, V., STULÍK, O., KRČÁL, P., MERTL, J., PTÁČNÍK, J. Teorie společenských smluv. Analýza vybraných novověkých konceptů. 1. vyd. Brno : Václav Klemm, 2013, 147 s. ISBN: 978-80-87713-05-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Social Contract Theories
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Václav Klemm
Autoři: PhDr. Vladimír Naxera , PhDr. Ondřej Stulík , PhDr. Petr Krčál , Mgr. Jiří Mertl , PhDr. Mgr. Jan Ptáčník
Abstrakt CZ: Předložená studie je dílčím příspěvkem k výzkumu státu jako fenoménu moderní doby. Kolektiv autorů přistoupil k tématu státu způsobem, jenž kombinuje komparativní perspektivu současných funkcí státu (a jeho deklarovaného smyslu) s historizující analýzou v rámci dějin politických teorií. Tato syntéza má uvést relativně poučeného čtenáře do problematiky smluvní teorie společnosti a státu a pomocí trans-historické (diachronní) komparace poskytnout podstatná data pro pochopení stále aktuálních otázek týkajících se základního smyslu a fungování státu.
Abstrakt EN: The study presented is a contribution to the research of the state as a phenomenon of modern times. The team of authors has approached this topic of the state so as to combine the comparative perspective of present functions of the state (and its declared purpose) with a historicizing analysis of the history of political theories. This synthesis is aimed at introducing relatively knowledgeable readers to the issues of social contract theory and the state. Through the help of trans-historical (diachronic) comparison, this synthesis also aims to provide the reader with relevant information for understanding current issues concerning the basic purpose and functioning of the state.
Klíčová slova

Zpět

Patička