Přejít k obsahu


Estimace stavu elektrických sítí v podmínkách zvyšující se výroby obnovitelných zdrojů energie

Citace:
NOVÁČEK, J., JANEČEK, E. Estimace stavu elektrických sítí v podmínkách zvyšující se výroby obnovitelných zdrojů energie. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB - Technical University, 2013. s. 563-566. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: State estimation of power networks in terms of increasing production of renewable energy
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University
Autoři: Ing. Jiří Nováček , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: V souvislosti se zvyšujícím se počtem obnovitelných zdrojů energie, které ovlivňují rozložení výkonových toků v elektrické síti, byly zkoumány účinky těchto změn na stabilitu algoritmu odhadu stavu elektrizační soustavy. Za účelem testování stability algoritmů odhadu stavu byly použity různé metody pro stanovení numerického řešení odhadu stavu. Robustnost algoritmů byla ověřena na datech naměřených při reálném provozu elektrizační soustavy. Získané výsledky jsou uvedeny v tomto článku.
Abstrakt EN: In the context of increasing the number of renewable energy sources, which changes the distribution of power flows in the power network, the effects of these changes on the stability of the estimation algorithm in the process of power system state estimation was researched. In order to test the stability of the estimation algorithms, different numerical methods for determining solutions of state estimation were used. Robustness of algorithms was verified on data measured during real-world power network operations. The obtained verification results are presented in this article.
Klíčová slova

Zpět

Patička