Přejít k obsahu


Modification of the Central-Upwind Scheme Providing C-property Implemented on Shallow Water Equations

Citace:
FIŠER, M., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Modification of the Central-Upwind Scheme Providing C-property Implemented on Shallow Water Equations. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 27-28. ISBN: 978-80-261-0282-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modification of the Central-Upwind Scheme Providing C-property Implemented on Shallow Water Equations
Rok vydání: 2013
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Martin Fišer , Ing. Ondřej Bublík , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o matematickém modelu mělké vody, který je vhodný pro simulaci proudění s volným povrchem. V této práci je popsána modifikace central upwind schématu, jež zaručuje vyváženost zdrojového členu dna a aproximace toku na rozhraní suché a zaplavené části výpočetní oblasti.
Abstrakt EN: Model of shallow water equations is used for simulation of free surface flows such as river flows, tsunami, floods etc. Special benchmark for numerical schemes is 'C-property' feature. In our study we propose modication of Central-Upwind scheme, which ensures this feature not only at the flooded computational area, but also at the wet/dry interface.
Klíčová slova

Zpět

Patička