Přejít k obsahu


Zařízení pro vyvolávání filmových předloh

Citace:
KÄMPF, R. Zařízení pro vyvolávání filmových předloh. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Equipment for developing film artworks
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jiří Čengery Ph.D. , Bc. Roman Kämpf
Abstrakt CZ: Zařízení je navrženo speciálně pro jednotlivé menší filmové předlohy, které jsou vysvícené pomocí fotoplotru. Zařízení se skládá ze dvou samostatných nerezových nádob vybavené čidlem teploty, topnými spirálami a zařízením pro cirkulaci kapaliny. K těmto dvěma nádobám je připojena řídící jednotka pro natavení konstantní teploty kapalin a systémem pro sledování času při procesu vyvolávání se zvukovou signalizací.
Abstrakt EN: The equipment is designed specifically for smaller developing artworks films that are highlighted using photoplotter. The device consists of two separate stainless steel tanks equipped with temperature sensor, heating coils and equipment for liquid circulation. To these two vessels are connected to a control unit for constant temperature of liquids and a system for tracking time in the process of developing with alarm.
Klíčová slova

Zpět

Patička