Přejít k obsahu


Efektivní frézování F-M ocelí v energetickém průmyslu I. : úvod do problematiky a trvanlivost

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z., BOZDĚCH, J. Efektivní frézování F-M ocelí v energetickém průmyslu I. : úvod do problematiky a trvanlivost. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3519-3527. ISBN: 978-80-87952-00-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effective milling of F-M steels in power industry I. - Introduction and tool life
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda Ph.D. , Ing. et Ing. Jan Bozděch
Abstrakt CZ: Použití feriticko-martenzitických ocelí jako konstrukčních materiálů v energetickém průmyslu umožňuje zvýšení účinnost a snížení znečištění životního prostředí. Problematická je obrobitelnost těchto ocelí. Obsahem příspěvku je shrnutí problematiky frézování feriticko-martenzitických ocelí při aplikacích v energetickém průmyslu. Vše se zakládá na dlouhodobé experimentální činnosti při specifické aplikaci ? frézování dělící roviny těles parních turbín. Příspěvek je pro svou obsáhlost rozdělen do dvou částí, kdy tato první obsahuje úvod do problematiky a hodnocení trvanlivosti řezného nástroje a druhá část se zabývá sledováním silového zatížení, drsnosti obrobeného povrchu a celkovému shrnutí.
Abstrakt EN: Ferritic - martensitic steels are used as construction materials in power industry. Due to this material it is possible to increase efficiency and decrease environmental pollution. The machinability of this steel is very difficult. This article deals with machining problems during milling ferritic ? martensitic steels at power industry. The whole information comes from long-term experimental activity at specific application ? milling of dividing plane which can be found on the body stream casing. This article is divided into two parts (thanks to its extent); the first part is focused on introduction and tool life of the cutting tool. The second part is focused on cutting forces, roughness of machined surface and summing-up.
Klíčová slova

Zpět

Patička