Přejít k obsahu


Porovnávání nástrojů s wiper geometrií z hlediska produktivity obrábění při rovinném frézování

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z. Porovnávání nástrojů s wiper geometrií z hlediska produktivity obrábění při rovinném frézování. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3566-3572. ISBN: 978-80-87952-00-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of tools with wiper geometry in term of machining productivity during slabbing
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda Ph.D.
Abstrakt CZ: Snahou technologa obrábění je minimalizovat, případně odstranit technologii broušení z výrobního postupu. Proto je potřeba, pro zajištění vysoké kvality a přesnosti výrobků, hledat jiné technologie, kterými lze těchto požadavků dosáhnout. Jednou z těchto možností je využití nástroje s tzv. hladicí (wiper) geometrií. Výrobci takovýchto nástrojů slibují až dvojnásobně lepší hodnoty dosažené drsnosti obrobeného povrchu při současném zvýšení hodnoty posuvu. Navýšení hodnoty posuvu s sebou přináší snížení strojního času na danou operaci obrábění. Tento příspěvek se zabývá porovnáním nástrojů s wiper geometrií, od dvou předních výrobců, z hlediska produktivity obrábění při rovinném frézování. Nástroje jsou porovnávány na základě použité řezné rychlosti a dosažené drsnosti obrobeného povrchu.
Abstrakt EN: The production engineer tries to minimize or eliminate the grinding technology from the production process and that is why is needed, for high quality and product accuracy, to look for different technologies, which will be able to reach the requirements. One of those possibilities is usage of the tool with wiper geometry. The tool producers promise as much as double-better values of machined surface roughness with increasing of the feed rate. The higher feed rate the lower operation time. This article deals with comparison of tools with wiper geometry from two different tool producers in term of machining productivity during slabbing. The tools are compared on the basis of cutting speed and the roughness of machined surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička