Přejít k obsahu


Mini-thixoforming of Tool Steel X210Cr12

Citace:
MIŠTEROVÁ, H., RONEŠOVÁ, A., JENÍČEK, Š. Mini-thixoforming of Tool Steel X210Cr12. In METAL 2013. Ostrava: TANGER, spol. s.r.o., 2013. s. 341-346. ISBN: 978-80-87294-41-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mini-thixoforming of Tool Steel X210Cr12
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER, spol. s.r.o.
Autoři: Bc. Hedvika Mišterová , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Tváření v tixotropním stavu je jednou z alternativních metod, která umožňuje výrobu tvarově složitých produktů. Tento proces je založen na tváření polotovaru v oblasti mezi solidem a liquidem, kde materiál vykazuje tixotropní chování. Mezi výhody této technologie patří možnost vyrábět součásti s komplikovaným tvarem v jednom kroku s použitím minimální tvářecí síly. Nevýhodou této technologie je úzký tvářecí interval a vysoké teploty při tváření ocelí. Pro tuto technologii byla navržena forma a bylo provedeno praktické testování různých teplot a tvářecích sil na nástrojové oceli X210Cr12. Také byl variován tvar dutiny a jejího vstupu, aby byla zajištěna co nejlepší zabíhavost materiálu. S použitím této technologie byly vyrobeny ocelové produkty různých tvarů a s tloušťkou stěny několik milimetrů. Získané struktury byly pozorovány pomocí světla a laserové konfokální mikroskopie.
Abstrakt EN: Forming in the thixotropic state is one of the alternative forming methods, which allows producing semi- products with relatively complicated shape. The process is based on semi-product forming in the region between solid and liquid, where the material exhibits the thixotropic behaviour. Among the advantages of this technology belongs the possibility to produce components with complicated shape in one step and to utilize lower forming forces. On the other hand, high forming temperatures and the narrow forming temperature interval can be considered as disadvantages. A die was designed for this technology and practical testing was carried out using a range of forming strengths and temperatures. The shape of the hollow was varied to find out fluidity. Steel workpieces of various shapes several millimetres in size were created using this technology. The tool steel X210Cr12 was used for the development of an alternative forming process. The structures were observed using light and laser confocal microscopy.
Klíčová slova

Zpět

Patička