Přejít k obsahu


Prediction of the nuclear fuel rod abrasion

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Prediction of the nuclear fuel rod abrasion. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 149-150. ISBN: 978-80-261-0282-3 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prediction of the nuclear fuel rod abrasion
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na výpočet třecích sil v kontaktních plochách palivových proutků jaderných reaktorů s buňkami distančních mřížek v palivovém souboru. Rozhodujícím faktorem pro predikci otěru pokrytí palivových proutků je práce třecích sil v kontaktu. Otěr je způsoben kmitáním palivového souboru vybuzeným tlakovými pulsacemi chladiva generovanými hlavními cirkulačními čerpadly. Uvedená původní analyticko-numerická metoda je aplikována na palivový proutek uvnitř palivového souboru v aktivní zóně reaktoru VVER 1000/320 v jaderné elektrárně Temelín.
Abstrakt EN: The paper is focused on calculation of the friction work in the contact of nuclear fuel rods with fuel assembly spacer grid cells. This friction work is deciding factor for the prediction of the fuel rod coating abrasion. The fuel abrasion is caused by fuel assembly vibrations excited by pressure pulsations of the cooling liquid generated by main circulation pumps. The presented original analytical-numerical method is applied for nuclear fuel rod inside of the Russian TVSA-T fuel assembly in the WWER 1000/320 type reactor core in NPP Temelín.
Klíčová slova

Zpět

Patička