Přejít k obsahu


Podpora efektivního plánování v prostředí dílenské laboratoře FST v Plzni

Citace:
BÍCOVÁ, K., FULEMOVÁ, J. Podpora efektivního plánování v prostředí dílenské laboratoře FST v Plzni. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3543-3550. ISBN: 978-80-87952-00-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SUPPORT OF EFFECTIVE PLANNING IN THE WORKSHOP LABORATORY AT THE DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY IN PILSEN
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Ing. Kateřina Bícová , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Předkládaný článek dokumentuje zvýšení efektivnosti monitorovacích činností ve výrobní dílenské laboratoři na VŠ, kde je potřeba operativní plánování kapacit strojů, řízení a zajištění potřebného počtu lidských zdrojů s ohledem na požadavky normy ISO 9001. Je zde analyzována možnost integrace softwaru pro zlepšení přehledu o činnostech laboratoře, plánování výroby a zdrojích. Současně je uvedeno aplikování vybraných softwarů. V závěru jsou zhodnoceny přínosy softwarové podpory plánování.
Abstrakt EN: This article describes an efficiency increasing of the monitoring activities in the manufacturing workshop laboratory at the university, where is required the operational capacity planning of machines management and ensuring necessary number of a human resources according to ISO 9001 requirements. There is analyzed the possibility of software integration for the improvement of the activities of laboratories, production planning and resources. The article documented an application of the selected software as well.. In the conclusion is mentioned the evaluation of the planning software benefits.
Klíčová slova

Zpět

Patička