Přejít k obsahu


Anaximander's "Boundless Nature"

Citace:
COUPRIE, D., KOČANDRLE, R. Anaximander's "Boundless Nature". PEITHO : Examina Antiqua, 2013, roč. 1, č. 4, s. 63-91. ISSN: 2082-7539
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Anaximander's "Boundless Nature"
Rok vydání: 2013
Autoři: Dirk Couprie , PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Anaximandros z Mílétu měl nazvat "počátek", "princip" termínem to apeiron, "bezmezno". V Aristotelově díle však není překvapivě vlastně doložena přímá spojitost mezi Anaximandrem a termínem to apeiron. Mohl to být proto až Theofrastos, který dané substantivum "vytvořil" na základě původního adjektiva. Dochované texty ukazují, že adjektivum apeiros, jako ve vyjádření "bezmezná přirozenost", se vztahovalo k protikladům. To apeiron tak může být pozdním termínem vyjadřujícím možnost každé diference, bezmezné rozpětí protikladů. Je výrazem bezmezné síly a moci přírody.
Abstrakt EN: The received interpretation maintains that Anaximander made "the Boundless" (to apeiron) the source and principle of everything. Aristotle says that all the physicists made something else the subject of which apeiros is a predicate (Phys. 203a4). This means that Anaximander, too, did not make to apeiron the source or principle of everything, but called something else apeiros. The hypothesis defended in this article is that this something else must have been phusis, in the pregnant sense of natura creatrix: the power that brings everything into existence and makes it grow and move. Being boundless, the mechanisms of nature, in which opposites play an important role, are multifarious. The things created by the power of nature are not boundless, but finite, as they are delivered up to the destruction they impose onto each other, as Anaximander?s fragment says.
Klíčová slova

Zpět

Patička