Přejít k obsahu


Pracovní právo a regionální trhy práce

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo a regionální trhy práce. In Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 27-33. ISBN: 978-80-8152-067-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Labor law and regional labor markets
Rok vydání: 2013
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Stať Pracovní právo a regionální trhy práce se zabývá aktuálními otázkami vzájemného vztahu státu jako celku a jeho regionů, přesněji řečeno regionálních trhů práce a snaží se vyjasnit, které činnosti mají zvýšený význam pro regionální trhy práce a jakým způsobem je situace v regionech ovlivňována formálním a administrativním přístupem státu. Uvádí i řadu problémových řešení - veřejná služba, sociální bydlení, problematika začleňování mladých osob do pracovního procesu, problematika ztráty zaměstnání v předdůchodovém věku.
Abstrakt EN: The article Labour law and regional labor markets deals with current issues of the relationship between the state as a whole and its regions more precisely regional labor markets and seeks to clarify which activities have the importance for regional labor markets. Presents a number of problem solving - public service, social housing, the issue of integrating young people into the working process etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička