Přejít k obsahu


The Earth Floats Unsupported in Space

Citace:
KOČANDRLE, R. The Earth Floats Unsupported in Space. In Physics, Astronomy and Engineering. Critical Problems in The History of Science and Society. Proceedings of the 32nd International Congress of the Italian Society of Historians of Physics and Astronomy. Šiauliai: The Scientia Socialis Press, 2013. s. 39-51. ISBN: 978-609-95513-0-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Earth Floats Unsupported in Space
Rok vydání: 2013
Místo konání: Šiauliai
Název zdroje: The Scientia Socialis Press
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Aristotelés tvrdí, že Anaximandros z Mílétu údajně vysvětloval nehybné umístění Země v univerzu na základě rovnováhy. Studie poukazuje k tomu, že by se ovšem jednalo o výrazný odklon od iónské tradice. Je možné, že Aristotelův argument ve skutečnosti vychází z Anaximandrovy koncepce univerza soustředných kruhů nebeských těles kolem Země v jejich středu. Může být ale i pozůstatkem zprávy o mapě univerza. Vzhledem ke kosmologické roli vzduchu lze navíc očekávat, že Země byla vzduchem skutečně podpírána.
Abstrakt EN: According to Aristotle, Anaximander of Miletus explained the motionless position of the Earth in the universe by appealing to the principle of equilibrium. This study shows that such a conception would have represented a radical departure from the Ionian tradition, which tended to stress the role of air in supporting the Earth. Moreover, given the cosmological role of air, it is possible that this element played the same role also in Anaximander´s thought. Aristotle´s argument is in fact most likely based on Anaximander´s notion of concentric circles of heavenly bodies around the Earth.
Klíčová slova

Zpět

Patička