Přejít k obsahu


Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?

Citace:
Kočandrle, R., Špelda, D., Lukešová, A., Hanzelínová, L. Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?. Plzeň, 17.10.2013 - 18.10.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ancient Knowledge and the Rise of Modern Science.
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D. , PhDr. Daniel Špelda Ph.D. , Mgr. Anna Lukešová , PhDr. Lada Hanzelínová
Abstrakt CZ: Konference se zabývá tím, jakými způsoby se na vzniku moderní evropské vědy podílela antická filosofie a věda. Úloha antické vědy v novověkém myšlení se totiž dosti výrazně proměňovala: Na konci 16. a ještě během 17. století hrála znovuobjevená antická vzdělanost významnou inspirační roli při formování svébytné novověké vědy tím, že poskytla řadu podnětů a impulsů (atomismus, mechanika, matematika atp.). Po vzniku velkého Newtonova syntetického díla přestala hrát antika úlohu bezprostředního inspiračního zdroje pro vědecké teorie, ale stala se spíše (často dosti idealizovaným) zdrojem filosofických koncepcí přírody, které měly sloužit jako alternativa vůči přebujelému scientismu moderny (romantismus, fenomenologie). Ale i v samotné vědě 19. a 20. století dál přetrvávala úcta k antice jakožto kolébce vědecké racionality a mnoha vědeckých postupů. Plánovaná konference by měla postihnout nejrůznější fasety těchto historických změn ve vnímání antické vědy.
Abstrakt EN: The conference is dedicated to the influence of ancient knowledge to the rise of modern science.
Klíčová slova

Zpět

Patička