Přejít k obsahu


Prezentace výsledků prezidentských voleb z pohledu kartografie

Citace:
ČERBA, O. Prezentace výsledků prezidentských voleb z pohledu kartografie. Geografické rozhledy, 2013, roč. 22, č. 5, s. 12-13. ISSN: 1210-3004
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Presentation of presidental election from the view of cartography
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Mgr. Otakar Čerba Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku ?Prezentace výsledků prezidentských voleb z pohledu kartografie? je ukázka zpracování, interpretace a prezentace geografických informací v dnes tolik populární datové žurnalistice a jejich hodnocení z pohledu kartografa. Tento článek se pokouší přiblížit vztah kartografie a datové žurnalistiky na příkladech prezentace výsledků prvních přímých voleb prezidenta České republiky, které proběhly v lednu 2013 a byly hojně vizualizovány v médiích pomocí principů datové žurnalistiky. Dalším cílem tohoto příspěvku je ukázat rizika, která mohou vyplývat interpretace z nesprávně zpracovaných dat publikovaných v médiích. Zvláště v případě map a prostorových dat je zapotřebí si uvědomit, že ke kvalitnímu zprostředkování informace pro diváka je nutný nejen příběh a design, ale i geografické a kartografické znalosti.
Abstrakt EN: The contemporary media offer many various graphic elements, including thematic maps. This fact is connected to data journalism that represents one of the new way of journalism. This article try to show basic principles of data journalism by the way of example of presentation of result of presidential election in the Czech Republic by means of thematic maps occurring in Czech mass media. The article look for relations between data journalism and cartography.
Klíčová slova

Zpět

Patička