Přejít k obsahu


Integrated Talent Management - Challenge and Future for Organizations in Visegrad Countries

Citace:
EGEROVÁ, D., EGER, L., JIŘINCOVÁ, M., LANČARIČ, D., SAVOV, R., SOJKA, L., ALI TAHA, V., SIRKOVÁ, M., KAŠČÁKOVÁ, Z., CZEGLÉDI, C., HAJÓS, L., KUNA MAROSNÉ, Z., LECZYKIEWICZ, T., SPRINGER, A., SZYPULA, K. Integrated Talent Management - Challenge and Future for Organizations in Visegrad Countries. 1. vyd. Plzeň : Nava, 2013, 148 s. ISBN: 978-80-7211-454-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integrated Talent Management - Challenge and Future for Organizations in Visegrad Countries
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Nava
Autoři: PaedDr. Dana Egerová Ph.D. , Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , Ing. Milena Jiřincová , Drahoslav Lančarič , Radovan Savov , Ladislav Sojka , Viktória Ali Taha , Michaela Sirková , Zuzana Kaščáková , Csilla Czeglédi , László Hajós , Zsuzsanna Kuna Marosné , Tadeusz Leczykiewicz , Agnieszka Springer , Katarzyna Szypula
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá konceptem talent managementu, specificky v organizacích zemí Visegrádské 4. Monografie si klade za cíl zmapovat současný stav implementace talent managementu v těchto organizacích. Podniková praxe v dané oblasti je reflektována na základě realizovaného výzkumného šetření a případových studií. Monografie je členěna do tří základních částí. V první části jsou vymezeny teoretické koncepty související s řešenou problematikou. Druhá část představuje vlastní realizované výzkumné šetření. Jedná se o jedno z prvních výzkumných šetření zaměřené na problematiku talent managementu v organizacích zemí Visegradské 4. Výsledky ukazují regionální rozdíly v implementaci talent managementu a zároveň identifikuji faktory ovlivňující aplikaci talent managementu v organizacích. Třetí část prezentuje deskriptivní případové studie, které reflektují úspěšné implementace talent managementu v organizacích zemí Visegrádské 4. Předložená monografie je zaměřena na zhodnocení současných teoretických přístupů k talent managemntu stejně jako na deskripci talent managementu v podnikové praxi.
Abstrakt EN: The monograph is concerned with the concept of talent management in the context of business organizations in the Visegrad countries. It has been designed to uncover how these organizations are developing and implementing talent management. The company practice is reflected on the basis of the research study and case studies conducted by the authors of the monograph. The monograph is organised in three parts. Part one establishes the theoretical framework for the research survey. The concept and the essence of talent and talent management are given here from a different perspective. Part two provides a summary of research study. This research study is one of the first research studies examining talent management in the given context. The findings indicate regional differences in the way the concept of talent management is implemented and also identify factors affecting applying talent management in organizations. Part three presents descriptive case studies reflecting successful talent management implementation in the organizations in the Visegrad countries. This monograph brings together theory and practice in the area of talent management and thus tries to fill the gap in the talent management theory and practice, specifically in the context of the organizations in Visegrad countries.
Klíčová slova

Zpět

Patička