Přejít k obsahu


Evoluce před Darwinem : Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky

Citace:
HLADKÝ, V., KOČANDRLE, R., KRATOCHVÍL, Z. Evoluce před Darwinem : Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012, 243 s. ISBN: 978-80-7465-023-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Červený Kostelec
Název zdroje: Pavel Mervart
Autoři: Mgr. Vojtěch Hladký Ph.D. , PhDr. Radim Kočandrle Ph.D. , Doc. Zdeněk Kratochvíl Dr.
Abstrakt CZ: Kniha se zabývá ranými podobami evolučního myšlení, jež se objevují v antice. Zaměřuje se na ty aspekty moderní biologické teorie evoluce, které jsou přítomné již u některých antických autorů, byť tam všechny klíčové rysy konstitutivní pro moderní teorii najít nelze. Současně je představeno dynamické myšlení proměn, typické pro některé antické myslitele. I když pojem evoluce jako takový v nich není jistě přítomen, takovýto pohled na svět je s ním alespoň kompatibilní. Hlavní probíraní autoři jsou raní iónští myslitelé, zejména Anaximandros a Hérakleitos a z autorů pozdějších Empedoklés a Lucretius. Stejně tak se zaměřujeme na teleologické myšlení, které se objevilo v klasické době (Xenofón, Platón a Aristotelés) a které úspěšně zabránilo či odsunulo na vedlejší kolej další vývoj raného evolučního myšlení. Stručně shrnujeme rovněž následný vliv antického evolučního myšlení na ranou novověkou filosofii. V závěrech se pokoušíme určit, které rysy Darwinovy teorie jsou přítomny již v antice a současně poukázat na některé epistemologické překážky, které úspěšně zabránili tomu, aby se objevila dříve.
Klíčová slova

Zpět

Patička