Přejít k obsahu


The Image of the American Army Presence in the West Bohemia Region in Newspapers in 1945

Citace:
PAVLÍK, P., NOVOTNÝ, L. The Image of the American Army Presence in the West Bohemia Region in Newspapers in 1945. Prague Papers on the History of International Relations, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 158-172. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Image of the American Army Presence in the West Bohemia Region in Newspapers in 1945
Rok vydání: 2013
Autoři: Bc. Petr Pavlík , PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek přináší na základě studia dobového západočeského tisku informace, které československá periodika vydávala po 6. květnu 1945 a jež se týkaly procesu osvobozování bývalého Československa, konkrétně západočeského regionu. Tehdejší noviny publikovaly zprávy nejen o návštěvách amerických generálů v západních Čechách, o pomoci, kterou americká armáda poskytovala československému lidu, ale i o událostech běžného života, jakými byly například sportovní klání či pořádání plesů.
Abstrakt EN: Based on a study of the press in West Bohemia of the time, this article presents information published in Czechoslovak periodicals after May 6, 1945, which relate to the process of the liberation of the former Czechoslovakia region, specifically the West Bohemia region. Newspapers of the time published reports not just on the visits of American generals in West Bohemia and on the aid the American Army provided to the Czechoslovakian people, but also on events of everyday life such as sports contests and balls.
Klíčová slova

Zpět

Patička