Přejít k obsahu


Microplastic Limit of Steels Determined by Means of Electrical Impedance Change Measurement

Citace:
GAJDOŠ, L., ŠPERL, M., KAISER, J., MENTL, V. Microplastic Limit of Steels Determined by Means of Electrical Impedance Change Measurement. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 185-194. ISBN: 978-80-261-0272-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microplastic Limit of Steels Determined by Means of Electrical Impedance Change Measurement
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Lubomír Gajdoš CSc. , Ing. Martin Šperl , Ing. Jaroslav Kaiser Ph.D. , Prof. Ing. Václav Mentl CSc.
Abstrakt CZ: Mez mikroplastických deformací nastává při napětích pod mezí kluyu a hraje významnou roli při cyklickém zatěžování kovů. Mikroplastické deformace nemůže být měřena běžnými metodami, ale může být určena např. na základě změn magnetické permeability v průběhu tahového zatěžování.. Měření bylo provedeno na tyčích z nízkouhlíkové oceli. Mez mikroplastických deformací byla stanovena vyhodnocením závislostí ?R ? ? . Porovnáním s mezí únavy bylo prokázáno, že se nachází pod mezí únavy.
Abstrakt EN: Microplastic strains occurring at stresses below yield stress play a significant role at cyclic loading of metals during high cycle fatigue. Microplastic strains cannot be measured by common methods due to the discontinuity of their distribution and a varying character of their level in the structure of metal but, however, owing to the magneto-elastic effect the threshold stress, at which dislocation pile-up stresses begin to obstruct the magnetic domains in rotation to the direction of the tensile stress, can be determined from magnetic permeability changes during tensile loading. In this paper, the magnetic permeability changes were measured indirectly ? by means of electrical impedance changes (a.c. resistance), as there is a direct functional dependence between the a.c. resistance and the magnetic permeability. The measurement was performed on a normalized low-C steel. The microplastic limit was determined by evaluation of ?R ? ? records. A comparison with the fatigue limit in an axial reversed loading showed that it was below the fatigue limit. The microplastic limit can be considered to separate non-damaging and damaging cyclic stresses.
Klíčová slova

Zpět

Patička