Přejít k obsahu


Etické souvislosti péče o osoby s poruchami paměti

Citace:
HOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, Z. Etické souvislosti péče o osoby s poruchami paměti. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013.. Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové, 2013. s. 2059-2062. ISBN: 978-80-87952-00-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ethical conjunctions in taking care of people with memory alienation.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas, Hradec Králové
Autoři: Mgr. Jana Horová , Mgr. Zuzana Šafránková
Abstrakt CZ: Současná demografická situace naznačuje, že osob v seniorském věku bude přibývat a v návaznosti na tento stav bude zřejmě přibývat osob s kognitivními poruchami. Zvyšující se náročnost péče spolu s progresí onemocnění nesmí vést k jakémukoli vybočení a opomenutí základních etických pravidel. Nerespektování lidské důstojnosti v jakémkoli stádiu onemocnění a narušení pacientovy autonomie nejsou v souladu s principy moderního ošetřovatelství. Text se zabývá úvahou nad etickými principy v souvislosti s poskytováním péče osobám s kognitivní poruchou.
Abstrakt EN: The present demographic situation finds that the number of senior´s age people will be increasing and in sequence with this statement the number of people with the cognitive disorder will be probably increasing as well. Still upping seriousness for taking care, with the illness progress together, shouldn´t be lead towards to any collapsing and oversight of the elementary ethical rules. Unrespecting of human dignity in any illness´s phase and patient´s autonomy break are not in consequence with the up-to-date nursing principles. The text is dealing in ethical principles´ thoughts in consequence with taking care of people with cognitive disorder.
Klíčová slova

Zpět

Patička