Přejít k obsahu


Collaboration and Research Information System Used for Sustainable Long-Term Research

Citace:
VČELÁK, P., KRATOCHVÍL, M., KLEČKOVÁ, J. Collaboration and Research Information System Used for Sustainable Long-Term Research. In WCSE 2013. Los Alamitos: IEEE, 2013. s. 307-310. ISBN: 978-1-4799-2883-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Collaboration and Research Information System Used for Sustainable Long-Term Research
Rok vydání: 2013
Místo konání: Los Alamitos
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Petr Včelák , Ing. Michal Kratochvíl , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Při spolupráci více týmů s podobnou oblastí výzkumu ve stejnou dobu se musíme vypořádat s některými potížemi, které komplikují dlouhodobý medicínský výzkum a jeho udržitelnost. Každý výzkumník používá trochu odlišná data, nástroje nebo vytváří vlastní metody zpracování dat. Bez obecně uznávaných pravidel členy týmu zde bylo množství nedorozumění, ztráty dat a dokonce byly ztraceny některé metody zpracování dat. Výzkumný informační systém je primárně používán spolupracujícími členy a pro správu datových zdrojů, software a získaných výsledků po celý životní cyklus výzkumu.
Abstrakt EN: We have to deal with some crucial difficulties when more teams collaborate in a couple of research areas at the same time. These difficulties complicates our long-term medical research and its sustainability. Each researcher use quite different data, use different tools and develops its own advanced methods for data processing. Without a commonly accepted rules there were a lot of misunderstanding, data loss or even software methods loss. Research Information System is primarily used for members collaboration and managing source data, software and research results for its life-time.
Klíčová slova

Zpět

Patička