Přejít k obsahu


Laser Re-melting of HVOF Sprayed NiCrBSi

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. Laser Re-melting of HVOF Sprayed NiCrBSi. In Vrstvy a povlaky 2013. Trenčín: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo, 2013. s. 167-172. ISBN: 978-80-970824-2-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Laser Re-melting of HVOF Sprayed NiCrBSi
Rok vydání: 2013
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrlík - Kníhviazačstvo
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku jsou shrnuty výsledky experimentů zaměřených na přetavení HVOF stříkaných povlaků NiCrBSi na ocelovém podkladu. Byly použity dvě různé metody laserového přetavování. První využívá přímý diodový laser s rozměry laserového spotu 1 x 12 mm a výkonu až 4 kW. Druhá metoda používá pevno-látkový diskový laser s průměrem laserového spotu 800 µm a výkonu až 5,3 kW v kombinaci se skenovací hlavou, která umožňuje rychlé vychilování laserového spotu po povrchu. Mezi hlavní cíle této práce patří studium procesních parametrů a porovnání obou použitých technologií.
Abstrakt EN: The paper summarizes the results of experiments focused on the re-melting of HVOF sprayed NiCrBSi coatings on steel substrate. Two different methods of laser re-melting were used. First uses a direct diode laser with spot dimensions 1 x 12 mm and power up to 4 kW. The second method uses a solid state disc laser with spot diameter 800 µm and power up to 5,3 kW in combination with scanning head which allows fast displacement of laser spot. The main objectives of the presented paper are the study of processing parameters and comparison of the two used technologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička