Přejít k obsahu


Logistika - praktická část

Citace:
ŠIMON, M., TRNKOVÁ, L. Logistika - praktická část. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-36-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logistics - practical part
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Lucie Trnková
Abstrakt CZ: Praktická část kurzu logistiky pro studenty předmětu vznikla v rámci projektu ?Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku?. Jedná se o ukázku použití teoretických znalostí logistiky v praxi. Jsou zde představeny především praktické aplikace a reálné příklady z oblasti logistiky, na kterých se naučíte provádět základní logistické výpočty. V odborném pojetí je obsah rozdělen do tří částí. V prvé části se jedná o základní výpočty a propočty velikosti výše zásob, což je nutný vstup pro řešení dalších oblastí. Druhá část je zaměřena na metody pro určování umístění skladů a způsobu rozvozu zásob. Třetí část se zaměřuje na vlastní manipulační techniku a volbu obalů. Ve všech částech naleznete představení a popis oblastí s praktickými aplikacemi a kontrolními otázkami pro ověření pochopení tématu.
Abstrakt EN: Practical part of the logistic course for students of the subject was created within the project ?Product life-cycle management in digital factory environment?. It is an illustration of logistics theoretical knowledge application in practice. It presents especially practical applications and real-world examples from the field of logistics, where you will learn to perform basic logistic calculations. The content is divided into three parts. The first part deals with basic computations and calculations of the inventory size, which is a necessary input for solving other areas. The second part focuses on the methods for determining the storage location and distribution of resources. The third part focuses on handling equipment and selection of packages. In each section you will find introduction and description of the areas with practical applications and control questions to verify the topic understanding.
Klíčová slova

Zpět

Patička