Přejít k obsahu


Logistika - teoretická část

Citace:
ŠIMON, M., TRNKOVÁ, L. Logistika - teoretická část. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-35-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logistics - theoretical part
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Lucie Trnková
Abstrakt CZ: Teoretická část kurzu logistiky vznikla v rámci projektu ?Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku?. Logistika je jednou z nejvýznamnějších činností v podniku, a proto je nutné jí věnovat náležitou pozornost. Po odborném obsahu je kurz rozdělen do pěti částí. Prvé dvě se zaměřují na základní popis teoretických východisek a vazeb na ostatní činnosti podniku. Třetí a čtvrtá oblast je zaměřena na způsoby skladování a manipulace materiálu a zboží, včetně možností balení. Poslední část se zaměřuje na systémy řízení pohybu materiálu včetně potřebné dokumentace. V tomto kurzu se tedy setkáte se základními pojmy, jejichž znalost je nezbytná pro jakéhokoliv zaměstnance průmyslové výroby.
Abstrakt EN: Theoretical part of the logistic course was created within the project ?Product life-cycle management in digital factory environment?. Logistics is one of the most important activities in the company, and therefore it is necessary to pay attention to it. The technical content of the course is divided into five parts. The first two focus on the basic description of the theoretical background and links to other company activities. The third and fourth area focuses on the storing possibilities and handling of goods and materials, including packaging options. The last part focuses on material motion control systems including the necessary documentation. In this course you will therefore meet the basic concepts, which knowledge is necessary for any employee of industrial company.
Klíčová slova

Zpět

Patička