Přejít k obsahu


Sídlištní, pohřební a výrobní areály v Holubicích, okr. Praha-západ. Od pohřebiště badenské kultury k výrobnímu areálu doby římské

Citace:
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P. Sídlištní, pohřební a výrobní areály v Holubicích, okr. Praha-západ. Od pohřebiště badenské kultury k výrobnímu areálu doby římské. Rekonstrukce a experiment v archeologii, 2013, roč. 15, č. 2, s. 13-18. ISSN: 1213-1628
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Settlement, burial and production areas in Holubice, distr. Praha - západ. From the burial grounds of Baden culture to the production complex of the Roman era
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na otázky využití sídelního prostoru v pravěku v místě záchranného archeologického výzkumu na katastru obce Holubice, okr. Praha-západ. Sledovány jsou jednotlivé komponenty na odkryté ploše a diskutován jejich význam. Od průběhu eneolitu je možné sledovat využití prostoru pro pohřební aktivity, které pokračují až do mladší doby bronzové. V době římské však nastává výrazný zlom využití této části kulturní krajiny. Dlouhodobě využívaný pohřební areál je opuštěna následně částečně převrstven sídlištními a výrobními aktivitami spojenými s železářskou výrobou.
Abstrakt EN: The paper deals with questions of use of the residential area in Prehistory on the site of rescue archaeological research in the Holubice village cadaster (Prague-West district). Individual components on the excavated site are observed and their meaning is discussed. Non-specified residential activities of the Funnel Beaker Culture, smaller burial ground of the Baden Culture, solitary Únětice Culture grave and a smaller cremation burial ground from the Younger Bronze Age were documented during the archaeological research. It is possible to observe use of space for burial purposes which repeated for several continuous periods from the Eneolithic period. A remarkable change in use of the researched area occurred during the Roman Period. The burial ground lost its original ritual meaning and a settlement with an intensive production activity was founded.
Klíčová slova

Zpět

Patička