Přejít k obsahu


Na dohled vzdálené a přeci zcela odlišné. Proměna nároků na podobu hradu ve středověku a časném novověku

Citace:
HLOŽEK, J. Na dohled vzdálené a přeci zcela odlišné. Proměna nároků na podobu hradu ve středověku a časném novověku. Rekonstrukce a experiment v archeologii, 2013, roč. 15, č. 1, s. 38-44. ISSN: 1213-1628
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: In Sight, Yet So Different. Change in requirements on the castle appearance in the Middle Age and Early Modern Age
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Funkční zaměření jednotlivých královských hradů, hradů šlechtických i objektů založených církevními institucemi se mohlo v době jejich vzniku i života výrazně lišit. Tyto odlišnosti se mohly odrazit nejen ve volbě hradního staveniště či ve stavební podobě daného hradního areálu, ale také v podobě jeho vazeb na další soudobé sídelní, komunikační a jiné struktury. Uvedené rozdíly je možné sledovat také v případě na dohled vzdálených hradů Chvatěruby a Liběhrad, vybudovaných na skalnatých ostrozích nad vltavským tokem mezi Libčicemi a Kralupy nad Vltavou.
Abstrakt EN: The Gothic castle of Chvatěruby (Mělník region) was founded as a center of a smaller dominion on a featureless promontory in center of an unfortified agglomeration close to a ford across the Vltava River. This place was very important in view of its relation to the river, dry land and water long-distance communication as well as structures connected to the castle. Regarding the surrounding hills, the castle construction site was not protected well. This fact reflected in further development of the castle. A new bailey emerged there during the 15th century. This bailey was secured with most probably two bastions. It absorbed the church without any remarkable influence on its function. Buildings of the castle core including a vast palace wing supplemented with a residential tower concentrated in a part of the castle area which was visible from the Vltava ford. On the contrary, the not very distant castle of Liběhrad at Libčice nad Vltavou was founded on the riverbank but on a massive rock above the river. The chosen place did not allow almost any control of the river. This castle was constructed in order to protect property of the Church institutions in that area. On the contrary to the Chvatěruby castle which was changed into a comfortable Renaissance residence, the castle did not survived the Hussite wars as consequence of loss of its original importance.
Klíčová slova

Zpět

Patička