Přejít k obsahu


Poskytovatelé humanitární a rozvojové pomoci do Korejské lidově demokratické republiky

Citace:
KUDLÁČOVÁ, L. Poskytovatelé humanitární a rozvojové pomoci do Korejské lidově demokratické republiky. Mezinárodní vztahy, 2014, roč. 49, č. 2, s. 52-80. ISSN: 0323-1844
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Donors of Humanitarian and Development Assistance to Democratic People´s Republic of Korea
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
Autoři: Mgr. Lenka Kudláčová
Abstrakt CZ: V souvislosti s vypuknutím hladomoru v polovině devadesátých let se KLDR stala příjemcem humanitární a rozvojové asistence. Prakticky ihned byla zjevná rozsáhlá diversifikace poskytovatelů pomoci, z nichž dlouho těmi nejvýznamnějšími byla Korejská republika a USA. Svojí úlohu z hlediska dárcovství však mělo i Japonsko a Rusko a specifickou roli zaujímá dodnes Evropská unie a Švýcarsko. Zcela výlučné postavení v tomto ohledu dlouhodobě patří Číně, která po krátkém přerušení obnovila přísun prostředků a aktuálně zaujímá post patrona KLDR. Cílem předkládaného textu je komparovat strategie vybraných poskytovatelů asistence a zmapovat trendy v jejím poskytování s ohledem na specifické prostředí KLDR v letech 1995-2012. Strategie dárcovství mají rozbíhavé tendence a dárci ve většině případů výrazně preferovali poskytování humanitární pomoci doprovázené snahou dosahovat svých zahraničně politických cílů v KLDR.
Abstrakt EN: With the outbreak of famine in mid-1990s, DPRK has become a recipient of humanitarian assistance. Immediately after the inception of aid flows, extensive diversification of donors arose. The most important donor duo was the Republic of Korea and the USA. Important role has had Japan, Russia, European Union and specific one has had Switzerland. Chinese assistance obtained entirely unique position, which was re-established after a temporary suspension in mid-1990s. The aim of this article is to provide a comparison of donor strategies and to outline main trends as far as the assistance to DPRK is concerned in the framework of 1995-2012. Strategy of donorship has divergent tendencies and in the most of the cases, donors preferred humanitarian aid providing accompanied with strong effort to reach their political goals in DPRK.
Klíčová slova

Zpět

Patička