Přejít k obsahu


Stanovování velikosti rozsahů podpůrných služeb při nových OZE zdrojích

Citace:
JANEČEK, E., JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A. Stanovování velikosti rozsahů podpůrných služeb při nových OZE zdrojích. Plzeň : Technologická agentura České republiky, 2013. 20 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Determining the range of ancillary services for transmission network with newly installed renewable energy sources
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Technologická agentura České republiky
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Souhrnná výzkumná zpráva je výstupem projektu TA01020865. Popisuje metodu stanovování velikosti rozsahů podpůrných služeb při nových elektrárnách s obnovitelnými zdroji. Výsledná metodika pro stanovování velikostí rozsahů podpůrných služeb zahrnuje vliv OZE zdrojů na systémovou odchylku a to především z hlediska skládání soudobých odchylkových signálů. V první části jsou souhrnně uvedeny modely, metody a algoritmy pro stanování velikosti rozsahů podpůrných služeb při nových OZE zdrojích. Samotná metodika je popsána v druhé části a obsahuje konkrétní vztahy a doporučené nastavení parametrů. Nejprve je ukázána metodika stanovování velikosti rozsahů jednotlivých kategorií PpS pro soustavy, kde již jsou instalovány OZE zdroje a instalované množství OZE zdrojů se mezi roky příliš neliší. Dále je ukázána metodika stanovování velikosti rozsahů jednotlivých kategorií PpS pro soustavy, v kterých jsou OZE zdroje instalovány a současně přibyly nově instalované OZE zdroje.
Abstrakt EN: This report is the result of the project TA01020865. A method for determination of ranges of ancillary services for the transmission grid with newly installed renewable energy sources (RES) is described in this report. Final method considers the RES influence on area control error from perspective of contemporary deviation signals. In the first part, models and algorithms for range determination of ancillary services for transmission networks with newly installed RES are described. Second part contains main methodology and includes particular formulas and suggested parameters values. The methodology can be subsequently split into two parts which cover considered situations. At first, it is described the methodology for range determination of the ancillary services for the networks, where RES has been already installed and number of newly installed RES is negligible. Secondly, there is introduced the methodology for the networks with significant numbers of newly installed RES.
Klíčová slova

Zpět

Patička