Přejít k obsahu


Zařízení pro testování automobilových tlumičů

Citace:
NĚMEC, L., VLČEK, M., ČERMÁK, R., VAVŘÍK, J. Zařízení pro testování automobilových tlumičů. Plzeň, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The equipment for testing the vehicle shock absorbers
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Ladislav Němec CSc. , Ing. Martin Vlček , Ing. Roman Čermák Ph.D. , Ing. Jan Vavřík
Abstrakt CZ: Technické řešení se týká zařízení pro testování automobilových tlumičů různých velikostí a charakteristik. Zařízení měří rychlostní a zdvihové charakteristiky tlumičů, vymontovaných z automobilu. Zatížení tlumiče je pomocí lineárního aktuátoru v horní části zařízení. Mezi aktuátorem a pístnicí je zakomponován snímač síly. Zdvih pístnice je odečítán z údajů aktuátoru. Navržené řešení umožňuje vyvinout velké rychlosti a síly a umožňuje řízení testovacího pohybu s vysokou rychlostí odezvy.
Abstrakt EN: The technical solution relates to a device for testing vehicle shock absorbers of different sizes and characteristics. The device measures the speed and lift characteristics of the shock absorbers, removed from a car. Damper is loaded via a linear actuator at the top of the device. Between the actuator and the piston rod is integrated the force senso. The lift the rod is read from the data of the actuator. The proposed equipment allows to develop a great speed and force, and enables the control of the test movement of the with a high response speed.
Klíčová slova

Zpět

Patička