Přejít k obsahu


Čip pro dielektroforetické třídění živých buněk v1

Citace:
FIKAR, P. Čip pro dielektroforetické třídění živých buněk v1. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chip for dielectrophoretic sorting of live cells v1
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Fikar ,
Abstrakt CZ: Čip slouží k třídění živých buněk S. Cerevisiae na základě jejich elektrických vlastností. Buňky jsou po aplikování střídavého elektrického pole zpolarizovány a zaujímají charakteristické pozice vymezené maximální, respektive minimální intenzitou elektrického pole.
Abstrakt EN: The chip is capable of sorting S. Cerevisiae cells according to their electrical properties. When AC electric field is applied, the cells are polarised and they take place in the place with maximum intensity of the electric field, or in the place with minimum intensity of the electric field, respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička