Přejít k obsahu


Software automatického přenosu dat z diagnostického přístroje Luminex LX100

Citace:
BALÁK, O. Software automatického přenosu dat z diagnostického přístroje Luminex LX100. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for automatic data transmission from diagnostic tool Luminex LX100
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Oldřich Balák
Abstrakt CZ: HLA laboratoř ČNRDD provádějící typizační vyšetření vlastní diagnostický přístroj Luminex LX100. V souvislosti s požadavky certifikačního orgánu, zjednodušení a zrychlení vstupu dat do programového vybavení a především zamezení zanesení chyb při ručním přepisu údajů byla potřebná automatizace přenosu typizačních dat mezi přístrojem a programovým vybavením ČNRDD a HLA laboratoře. Software slouží k odstraňování všech nedostatků souvisejících s nedodržováním specifikace formátů exportních souborů a problémů nejednotnosti exportních dokumentů v závislostech na provedeném typu vyšetření, a tím pádem k importu potřebných dat do využívané databáze dárců.
Abstrakt EN: CNMDR HLA laboratory performed donors typing by Luminex LX100 diagnostic instrument. In connection with the requirements of the certification organization, simplifying and speeding up data entry in the registry system and especially avoid clogging errors during manual transcription of data was necessary automation typing data transmission between the device and CNMDR and HLA laboratory system. Software is used to remove all shortcomings related to the violations of export file formats and export documents inconsistency problems depending on concrete typing examination, and thus is needed to import the data into the donors database.
Klíčová slova

Zpět

Patička