Přejít k obsahu


Sada mikrofluidických čipů k dielektroforetickému třídění živých buněk

Citace:
FIKAR, P. Sada mikrofluidických čipů k dielektroforetickému třídění živých buněk. 2013.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Set of microfluidic chips for dielectrophoretic sorting of live cells
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Pavel Fikar
Abstrakt CZ: Čipy slouží k třídění živých buněk S. Cerevisiae na základě jejich elektrických vlastností. Jejich úkolem je bezkontaktní manipulace buněk v mikrokanálech a odhalení 1. kritické frekvence v jejich dielektroforetické odezvě.
Abstrakt EN: The chips are capable of sorting of S. Cerevisiae cells according to their electrical properties. Their purpose is contactless manipulation and discovering of the first critical frequency in their dielectrophoretic response.
Klíčová slova

Zpět

Patička