Přejít k obsahu


Nové nebo vzácné chorošovité houby z Plzeňska - 2. část

Citace:
KOUT, J., VLASÁK, J. Nové nebo vzácné chorošovité houby z Plzeňska - 2. část. Erica, 2013, roč. 20, č. 1, s. 55-66. ISSN: 1210-065X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New or rare polyporoid fungi from the Pilsen Region ? part 2
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeské muzeum
Autoři: Mgr. Jiří Kout Ph.D. , Doc Josef Vlasák CSc.
Abstrakt CZ: Západní část ČR byla jen málo zkoumána v minulosti. Současný průzkum chorošů v Plzeňském regionu odhaluje nové poznatky o této důležité skupině hub. Čtyři druhy chorošů zde byly sbírány poprvé:Antrodia hyalina, Antrodiella onychoides, Irpex lacteus and Polyporus tuberaster. Ostatní sbírané druhy patří k zřídka zaznamenávaným. Jejich ekologie, rozšíření a determinace jsou krátce diskutovány.
Abstrakt EN: The western part of the Czech Republic has so far been only inadequately mycologically explored. Current research of polypore mycobiota in the Pilsen Region continuously reveals new findings about this important group of fungi. Four species of polypores were collected here for the first time: Antrodia hyalina, Antrodiella onychoides, Irpex lacteus and Polyporus tuberaster. Other collected species belong to rarely recorded ones. Their ecology, geographical distribution and identification are shortly discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička