Přejít k obsahu


Nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy souboru kovových šperků z Chebska

Citace:
SCHEJBALOVÁ, Z., GREGOR, T., FIKRLE, M. Nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy souboru kovových šperků z Chebska. Archaeologia historica, 2013, roč. 38, č. 2, s. 631-642. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Results of Recent X-Ray Fluorescence Analysis of a Series of Metal Jewellery from the Cheb Region
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Zdeňka Schejbalová , Ing. Tomáš Gregor PhD. , Marek Fikrle
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy na souboru raně středověkých esovitých záušnic a několika prstenů z Chebska. Na základě porovnání s ostatními analyzovanými soubory z Čech byly vyčleněny nové materiálové skupiny B3 a B4. Jeden vzorek záušnice byl také podroben tomografii.
Abstrakt EN: This contribution presents results of recent X-ray fluorescence analysis of a series of early-medieval S-shaped rings and several rings from the Cheb region. New material groups B3 and B4 have been defined on the basis of comparison with further analyzed series from Bohemia. In addition, one example of an S-shaped ring was analyzed by means of tomography.
Klíčová slova

Zpět

Patička